70-80's Memory

2008-07-23 21:41:35

[img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/28/2007052803370811e85.jpg[/img]  偶的小时候啊,老妈说是个小疯子。老实的时候就在村里玩警察抓小偷,捉迷藏,正常的时候就去河边抓鱼捞虾,最后弄得一身泥,挨得一声臭骂!一般弄脏的时候索性不回家!   那时候怎么会有那么多玩的东西?地上的石头、树上的枝条都是好道具,一只小蜗牛就能让一群小孩子折腾半天。从来没听过PS、XBOX,现在都打起掌上PSP... 可惜啊可惜,现在玩不到那些儿时的小玩意了。怀念... 下面的小游戏大家还得得多少呢? 折纸飞机 [img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/30/20070530141345ca438.jpg[/img] 吹肥皂泡 [img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/30/2007053014174079774.jpg[/img] 跳绳 [img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/28/200705280331400d8e6.jpg[/img] 跳房子 [img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/28/2007052803350667a96.jpg[/img] 滚铁环 [img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/28/2007052803370811e85.jpg[/img] 玩黄泥 [img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/28/20070528034225ad393.jpg[/img] 斗鸡 [img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/28/200705280347274eeff.jpg[/img] 跳马 [img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/28/20070528035039eb80a.jpg[/img] 挑棒 [img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/28/20070528035209af01c.jpg[/img] 陀螺 [img]http://cimg2.163.com/cnews/2007/5/28/200705280355365c054.jpg[/img] 还有什么打玻璃球,抓小偷...都想不起来了...呵呵